زیرکار

بایگانی‌های کلاسیک - زیرکار

مبلمان

نقد و بررسی مبل فرانسوی

مبل فرانسوی جزو دسته بندی مبل های کلاسیک قرار می گیرد. هرچند این سبک مبل ها را به عنوان مبلمان نئو کلاسیک هم در نظر می گیرند. مبل فرانسوی ساختار ظریفی دارد و اغلب ابزارهایی روی قسمت های چوبی کار می شود که در این صورت به آن مبل فرانسوی ابزاری گفته میشود. نشیمن این […]